STL File Bank a digitális tudásalapú export fejlesztésére

A ma ismert világot totálisan elsöpri a negyedik ipari forradalom, amely létrehozza a ipari folyamatok teljes digitalizációját. De nem csupán a technológia térhódításáról van szó, hanem az üzleti folyamatok paradigmaváltásáról is. Magyarországnak és Európának pont az ipar 4.0-ra van szüksége.

Ehhez a trendhez kapcsolódik a SOLAR ROOF Kft., amikor létrehozza az első magyar „stl” fájl bank, és induló készletének a prototípusát, ahonnan közvetlenül olyan fogyasztási cikkek „stl” fájl dokumentációja kölcsönözhető, amelyekből egy 3D nyomtató segítségével - világ bármely pontján, bárki - terméket tud előállítani. A rendszer azon kívül, hogy bárki házilag ki tudja nyomtatni a termékeket azt is lehetővé teszi, hogy az „stl” fájlokat olyan kisüzemek is használhassák, amelyek az „stl” fájlokból szerszámot tudjanak gyártani maguknak, s ezzel kielégíthessék a helyben jelentkező tömeges igényeket, megspórolva a szállítási költségeket.

  • A rendszerbe – minimális árért - bárki feltölthet „stl” fájlokat, és vásárolhat is onnan, ha megfizeti a jogdíjakat.
  • A rendszer online képzést biztosít a belépőknek. Erre szükség is van, hiszen a digitalizációval új munkakörök, új termékek, ellátási láncok, gyártási folyamatok születnek, s az informatikai tudás még értékesebb lesz.

A világban bárki hozzájuthat minimális letöltési díjért egy olyan STL fájlhoz, amely segítségével bárhol a világon letölthet és gyárthat például okos, energiatermelő tetőcserepeket, a hozzájuk szükséges elektromos szakaszolókkal.

Reményeink szerint a mérnöki feltöltések és letöltések elérhetik az egymillió darabot is évente a globális piacon, s így vezető szerepet tölthetünk be a mérnöki STL fájlok piacán.

Akik a saját STL dokumentumaikat feltöltik, közvetlen kapcsolatba kerülnek a letöltővel, s megállapodhatnak a termék jogdíjában, amelyet az alkotó kap. Ez a rendszer biztosítja a fenntarthat működést. Mindenki érdekelt abban, hogy részt vegyen az STL File Bank működtetésében.

Induló készletünk

Induló készletünk, elektromos szakaszolók, kerti bútorok, sütőformák, fénykoncentrátorok, optikai tetőcserepek mérnökileg áttervezhető, a világ bármely pontján adaptálható design terveinek STL fájl formáit tartalmazza.

STL File Bank
STL File Bank
STL File Bank
STL File Bank
STL File Bank
STL File Bank
STL File Bank
STL File Bank
STL File Bank
STL File Bank
STL File Bank
STL File Bank
STL File Bank
STL File Bank
STL File Bank

Digitális Exportfejlesztési Stratégiánk

A projekt csatlakozik a Kormány által 1491/2016. (IX. 15.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiájához (DES) amely, olyan szakpolitikai stratégia, amely a magas hozzáadott értékű digitális termékek intenzív exportnövekedési programjához.

A digitális gazdaság exportteljesítményének javulása jelentős mértékben járulhat hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez, amely a fiatalok számára is vonzó, nagyszámú, magas hozzáadott értékű munkahelyet teremt, serkenti a hazai digitális innovációt, valamint a magyar tudás és innováció hasznosításával javítja Magyarország nemzetközi megítélését.

A stratégia további célkitűzése, hogy erős digitalizációs tudás alakuljon ki Magyarországon, amely intenzív modernizációs hatás fejt ki a gazdaságra, különösen a KKV-szektorra, továbbá az innovatív iparfejlesztés irányainak meghatározásával (Irinyi-terv) iparági pilotként más iparágak export és KKV-fejlesztési terveihez is példaként szolgáljon. Összességében hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország a digitalizációs trend haszonélvezője legyen.

Fentiekre tekintettel, a célunk, hogy a műszaki, mérnöki területeken megszülető nem konkrét megrendelésre készülő alkotások piaci értékesítését összehangoljuk, és platformot adjunk a piacra lépésüknek.

Az alábbi feladatok kerültek meghatározásra:

  • Digitális Munkaerő Program exportfejlesztés szempontjából releváns elemeinek feldolgozása;
  • Nemzetközi IT Problématérképnek az elkészítése és folyamatos frissítése;
  • a Hazai Megoldások összegyűjtése és folyamatos frissítése;